Accessibilitat

Estic treballant per millorar l'accessibilitat d'aquesta web, i per aconseguir-ho, l'adapto a les recomanacions del W3C (World Wide Web Consortium). Aquest consorci internacional, intenta principalment, crear pautes i estàndards que assegurin el creixement futur de la web. D'aquesta manera s'intenta facilitar l'accés a tothom, tinguin una discapacitat o no. Alguns punts que per exemple es tenen en compte són:

  • Es pot accedir als continguts amb independència del navegador que s'utilitzi.
  • Totes les imatges incorporen un text alternatiu, útil en disminuïts visuals o si no volem veure imatges en el nostre navegador.
  • Els enllaços també incorporen un text alternatiu per descriure clarament el seu destí.
  • S'ha separat el contingut de la presentació mitjançant la utilització de fulls d'estil, els quals han estat validats per W3C.
  • Es procura que la visualització dels colors sigui correcta en pantalles en blanc i negre, també útil en persones amb deficiències de percepció dels colors .
  • Intenció de complir els punts per aconseguir el nivell "AA" per a persones discapacitades.

 

CSS

El CSS (Cascading Style Sheets o en català Fulles d'Estil en Cascada) és un mecanisme molt simple per afegir estils, com per exemple: tipus de lletra, colors, formats, etc., als documents web. D'aquesta manera es facilita molt la creació i manteniment de qualsevol lloc web. Existeixen varies versions de CSS, i cada una és compatible amb les anteriors, actualment podem trobar la 1, la 2.1 i la 3, aqueta última en desenvolupament.

Aquesta web utilitza CSS 2.1 que és la última versió i la recomanada per W3C. Des d'aquí podem comprovar si el CSS d'un lloc web segueix la normativa, si hi han errors tipogràfics o si posa en risc la usabilitat de la pàgina. En aquest cas, no s'han trobat errors i està validat com a CSS 2.1 correcte.

 

W3C - CSS

 

HTML

L'HTML (Hyper Text Markup Language o Llenguatge de Marques d'HiperText) és el llenguatge més utilitzat en la construcció de pàgines web. S'utilitza per descriure l'estructura i el contingut en forma de text o afegir-hi fotos, vídeos o altres objectes.

En aquesta web utilitzo l'XHTML 1.0 que és una evolució de l'anterior. És més estricte i està pensat per substituir-lo. Des d'aquí podem comprovar si l'HTML d'un lloc web segueix la normativa. En aquest cas, no s'han trobat errors i està validat com a XHTML 1.0 correcte.

 

W3C - XHTML

 

RSS

L'RSS (Really Simple Syndication o Sindicació Realment Simple) s'utilitza per subministrar informació actualitzada a la gent que estigui subscrita. Això permet veure continguts d'una web sense necessitat d'anar a la web que els publica, fins i tot podríem veure-ho sense cap navegador. Per veure'n més informació, aneu a l'apartat sindicació d'aquesta web.

Aquesta web utilitza RSS i per tant us podeu subscriure per veure el blog d'aquesta web. Des d'aquí podem comprovar si l'RSS d'un lloc web segueix la normativa. En aquest cas, no s'han trobat errors i està validat com a RSS correcte.

 

W3C - RSS
Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.